سمبل های export شده ArcMap به PDF در کامپیوتر دیگر نمایش داده نمی شوند

بنده یک نقشه از بزرگراه دارم که شامل خطوطی برای نمایش بزرگراه است. وقتی که آن را به PDF تبدیل می کنم تو کامپیوتر خودم درست نمایش داده میشه ولی در کامپیوتر دیگری به شکل زیر نمایش داده میشه.

Default سوال شده on ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ در No Category.
افزودن دیدگاه

جواب شما

با ارسال جواب، همه موارد در حریم خصوصی و شرایط استفاده را قبول کرده اید.